Nostradamus jóslatai

Az emberek minden korban szeretnék kifürkészni a jövőt, ezért általában jósok/próféták segítségét veszik igénybe. Korának neves polihisztora volt Nostradamus, aki orvos, asztrológus és jós is volt egyben. A XVI. században kiadott jóslatgyűjteménye még ma is komoly vita tárgyát képezi. Egy időben a katolikus egyház be is tiltotta, mivel egyházellenes jövendöléseket véltek kiolvasni belőle. Az egész műre jellemző, hogy sok információ, főleg a saját korabeli kódolva, csak rejtetten található meg benne. Már a második kiadásnál is érték bírálatok, hogy olyan szöveg is van a kötetben ami akkorra már megtörtént, mára pedig elég sok Nostradamus stílusában írt utólagos áljóslat forog közkézen. Akik megengedőbbek az eredeti művel kapcsolatban, azok csak a hatsorosakat tartják hamisítványnak.